Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att samordna det nationella suicidförebyggande arbetet Diarienummer: S2015/3986/FS

Publicerad

Regeringen beslutar att ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att samordna det suicidförebyggande arbetet på nationell nivå. Det huvudsakliga syftet med uppdraget är att utveckla det och stärka kunskapsstyrningen av det suicidförebyggande arbetet. Kunskapsstyrning syftar till att skapa förutsättningar för verksamheter att utgå från bästa tillgängliga kunskap.

Ladda ner: