Regeringsuppdrag från Miljödepartementet

Uppdrag att utveckla och driva en central informationshanteringsmodell Diarienummer: M2015/2635/Ee

Publicerad

Regeringen ger Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) i uppdrag att utveckla och driva en central informationshanteringsmodell, en tjänstehubb, på den svenska elmarknaden.

Ladda ner:

Uppdraget ska delredovisas senast den 1 juni 2016.