Uppdrag till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor att fördela medel till organisationer i det civila samhället för lokala resurscenter för demokratisk delaktighet Diarienummer: Ku2015/01964/D

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor att fördela medel till organisationer inom det civila samhället som vill upprätta lokala resurscenter för demokratisk delaktighet i stadsdelar och bostadsområden som kännetecknas av lågt valdeltagande och svag demokratisk delaktighet. Uppdraget ska redovisas senast den 23 mars 2016 till Regeringskansliet.

Ladda ner: