Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Regeringsuppdrag från Miljödepartementet

Uppdrag att följa upp handläggningen av prövningsärenden Diarienummer: M2015/04144/Ke

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Kemikalieinspektionen att föreslå lösningar till förbättrad balans i handläggningen av ärenden om godkännande av bekämpningsmedelsprodukter. Utgångspunkten för förslagen är ett fortsatt säkerställande av en hög skyddsnivå och djurs hälsa och för miljön.

Kemikalieinspektionen ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 31 mars 2016.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.