Uppdrag om stöd till landstingens planering av kompetensförsörjning Diarienummer: S2015/07804/FS

En god kompetensförsörjning i hälso- och sjukvården är en förutsättning för att huvudmännen ska kunna tillhandahålla en god och säker vård. I arbetet med att analysera kommande behov och planera för framtida försörjning av medarbetare är det viktigt att huvudmännen har information om hur tillgången och prognosen för olika yrkeskategorier ser ut.

Ladda ner:

Socialstyrelsen får i uppdrag att

  • Föreslå hur det nationella planeringsstödet (NPS) kan breddas tillfler yrkesgrupper samt hur stödet kan ge största möjliga nytta för huvudmän och andra vårdgivare i planeringen av sin kompetensförsörjning.
  • Bedöma om informationen om tillgång och efterfrågan på legitimerade läkare som genomgår specialiseringsutbildning (ST-läkare) kan utvecklas inom ramen för NPS.
  • Överväga om NPS löpande kan kompletteras med ytterligare fördjupningar kring olika yrkeskategoriers förutsättningar och stabilitet, samt genomföra en sådan fördjupning om specialistsjuksköterskor.
  • Bidra till att inom ramen för NPS skapa en mötesplats för huvudmän och andra organisationer att gemensamt diskutera planering av kompetensförsörjning ur ett nationellt perspektiv.