Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-

Uppdrag om uppföljning av Regionala cancercentrum och fördelning av medel Diarienummer: S2015/08198/FS

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att följa upp arbetet med uppbyggnaden av Regionala cancercentrum (RCC) avseende de kriterier som ska vara uppfyllda fyra år efterRCC-starten. I uppdraget ingår även att göra en samlad bedömning av uppbyggnadenav RCC utifrån de tio kriterier som ska utmärka ett RCC.

Ladda ner:

Socialstyrelsen ska senast den 1 november 2016 redovisa en samlad bedömning av uppbyggnaden av RCC.

Senast den 31 mars 2017 ska Socialstyrelsen redovisa uppföljningen av de kriterier som ska vara uppfyllda fyra år efter RCC-starten. Socialstyrelsen ska löpande hålla Regeringskansliet informerat om genomförandet av uppdraget.