Uppdrag till Kammarkollegiet att utbetala medel till Socialstyrelsen för tre uppdrag Diarienummer: S2016/01027/FS

Regeringen uppdrar åt Kammarkollegiet att utbetala medel till Socialstyrelsen för genomförandet av tre uppdrag.

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Kammarkollegiet att utbetala totalt 12 000 000 kronor till Socialstyrelsen för genomförandet av följande uppdrag:

  • Regeringsbeslut III:8 den 3 december 2015, Uppdrag om stöd till landstingens planering av kompetensförsörjning,
  • Regeringsbeslut III:1 den 4 februari 2016, Uppdrag att följa och utvärdera överenskommelsen om stöd till bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården,
  • Regeringsbeslut III:3 den 11 februari 2016, Uppdrag att komplettera och sprida information om vem som får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården.