Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Statskontoret att utföra en analys av Riksarkivet Diarienummer: Ku2016/00479/KL

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statskontoret att utföra en analys av Riksarkivet med utgångspunkt i den myndighetsanalysmodell som Statskontoret redovisade till regeringen i december 2008 (Fi2007/8016/OFA/SF).

Ladda ner:

Statskontoret ska genomföra analysen i dialog med Riksarkivet, som samtidigt ska bistå Statskontoret i behövliga delar.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 mars 2017.