Uppdrag till Post- och telestyrelsen om frekvensplanering för analog kommersiell radio Diarienummer: Ku2016/00937/MF

Regeringen uppdrar åt Post- och telestyrelsen (PTS) att i nära dialog med Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) ta fram en ny frekvensplanering för analog kommersiell radio.

Ladda ner: