Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag till Statskontoret om visselblåsarfunktioner i staten Diarienummer: Fi2016/01356/SFÖ

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Statskontoret att kartlägga hur statliga
myndigheter under regeringen arbetar med visselblåsarfunktioner för att
upptäcka misstänkta fall av korruption och myndigheternas erfarenheter av det. Statskontoret ska också utreda om en gemensam visselblåsarfunktion för flera myndigheter kan vara ändamålsenlig i regeringens arbete mot korruption.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 16 december 2016.