Innehållet publicerades under perioden

-
Regeringsuppdrag från Miljödepartementet

Uppdrag att följa upp uppdragen att utreda om det bör installeras mätsystem för värme, kyla och tappvarmvatten på lägenhetsnivå Diarienummer: M2016/01253/Ee

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Boverket att följa upp och utreda om det finns skäl att införa krav på installation av mätsystem för värme, kyla och tappvarmvatten på lägenhetsnivå i Sverige.

Ladda ner: