Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Romson har entledigats, Klimat- och miljöminister, vice statsminister

-
Regeringsuppdrag från Miljödepartementet

Uppdrag om förekomst av översvämningsmygg Diarienummer: M2016/01366/Nm

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Naturvårdsverket att dels bevaka forskningsläget vad gäller åtgärder för att minska förekomsten av översvämningsmygg, dels sprida information om långsiktiga åtgärder för att minska förekomsten av översvämningsmygg. Myndigheten ska också bevaka forskningsläget vad gäller bekämpning av översvämningsmygg.

Länsstyrelsen i Gävleborgs län och länsstyrelsen i Värmlands län ska sammanställa regional kunskap om långsiktiga åtgärder för att minska förekomsten av översvämningsmygg.

Uppdragen ska redovisas till Regeringskansliet senast den 1 mars 2017.