Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag till Riksarkivet att främja statliga myndigheters arbete med att tillgängliggöra data för vidareutnyttjande

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen ger Riksarkivet i uppdrag att främja arbetet med att tillgängligöra information och öppna data från statliga myndigheter under regeringen. Riksarkivet ska i uppdraget särskilt samarbeta med Lantmäteriet.

Uppdraget sträcker sig fram till den 31 december 2018. I uppdraget ingår att lämna en delrapport om hur arbetet fortlöper samt redovisa förslag till fortsatt hantering efter det att uppdraget upphört. Delrapporten ska lämnas till regeringen (Finansdepartementet och Kulturdepartementet) senast den 1 september 2017. Uppdraget ska slutredovisas den 31 januari 2019.

Genvägar