Innehållet publicerades under perioden

-
Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag till statliga samordnare att se över behovet av åtgärder för att säkerställa tillräcklig arbetskraftskapacitet inom byggbranschen Diarienummer: N2016/05027/PUB

Publicerad

Regeringen beslutar att utse samordnare med uppdrag att se över behovet av åtgärder för att säkerställa att utbudet av arbetskraft inom byggbranschen motsvarar den förväntade efterfrågan på kort och lång sikt. Uppdraget ska utföras efter samråd med Regeringskansliet, berörda myndigheter och byggbranschens parter.

Ladda ner:

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 20 december 2016.

Regeringen bemyndigar bostads- och digitaliseringsministern att utse en eller flera samordnare för uppdraget.