Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att införa en tjänst för ingivning av finansiell information avseende årsredovisningar m.m. Diarienummer: N2016/04957/SUN

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Bolagsverket att införa en digital tjänst för ingivning av finansiell information avseende årsredovisningar.

Ladda ner:

Det kortsiktiga målet med uppdraget är att digital hantering av årsredovisningar ska vara förstahandsvalet för företag, myndigheter och medborgare. Långsiktigt mål är att digital hantering av årsredovisningar ska vara obligatoriskt. Syftet är att minska företagens uppgiftsbörda och effektivisera myndigheters och näringslivets informationshantering. Genom en digitallösning för inlämning av årsredovisningar kan finansiell information lämnas en gång till ett ställe för att därefter återanvändas av myndigheter och andra intressenter.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2018 till Regeringskansliet (Närings departementet).

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.