Karolina Skog har entledigats, Miljöminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Regeringsuppdrag från Miljödepartementet

Uppdrag om antagen driftstid vid beräkning av kärnavfallsavgifter Diarienummer: M2016/02091/Ke

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt strålsäkerhetsmyndigheten att, utifrån de nya förutsättningarna för kärnkraften, utreda behovet av att ändra den antagna driftstid som ligger till grund för beräkningen av kärnavfallsavgifter för reaktorinnehavare.

Uppdraget ska genomföras i nära dialog med Riksgäldskontoret.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 14 oktober 2016.