Innehållet publicerades under perioden

-
Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att analysera förutsättningarna för internationellt forsknings- och innovationssamarbete vid ett utträde av Storbritannien ur Europeiska unionen Diarienummer: N2016/07637/IFK

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Verket för innovationssystem (Vinnova) och Vetenskapsrådet att gemensamt göra en analys av de, för Sverige, förändrade förutsättningarna för internationella forsknings- och innovationssamarbeten som kan uppstå som en konsekvens av ett utträde av Storbritannien ur Europeiska unionen (EU).

Ladda ner:

Analysen ska göras med utgångspunkt i myndigheternas respektive uppdrag och verksamhet. Den ska innefatta såväl en bedömning av potentiella nya möjligheter för Sverige som förslag till åtgärder för att mildra tänkbara negativa effekter. Uppdraget ska därefter avrapporteras löpande i dialog till Regeringskansliet t.o.m. 31 december 2018.