Innehållet publicerades under perioden

-
Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att genomföra insatser för ett stärkt investeringsfrämjande för regeringens nyindustrialiseringsstrategi Smart industri Diarienummer: N2016/07305/FÖF

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden) att genomföra insatser för att stärka investeringsfrämjandet i enlighet med vad som framgår under rubriken Uppdraget nedan [se pdf].

Ladda ner:

(Regeringsbeslutet togs den 24 november).