Innehållet publicerades under perioden

-

Uppdrag att ta fram en digital handledning för konsekvensutredningar vid regelgivning Diarienummer: N2016/07452/FF

Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att ta fram en digital handledning för konsekvensutredningar vid regelgivning. Handledningen ska kunna fungera som ett hjälpmedel vid regelgivning och ska avse frågor om hur företagsekonomiska, miljömässiga, sociala och andra relevanta samhällsekonomiska konsekvenser kan belysas på ett heltäckande sätt. I uppdraget ingår också att aktivt informera om den handledning som tas fram samt att anordna utbildningstillfällen.

Ladda ner:

Tillväxtverket ska hålla en löpande dialog med Regeringskansliet (Närings­departementet) under uppdragets genomförande. Uppdraget ska slut­redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 29 september 2017.