Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att stödja utvecklingen av arbetsmetoden 100 % ren hårdträning och nätverket PRODIS Diarienummer: S2017/00674/FS

Publicerad

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att stödja
Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem (STAD) i det dopningsförebyggande
arbetet att vidarutveckla arbetsmetoden 100 % ren hårdträning
och samordna nätverket PRODIS (prevention av dopning i Sverige).

Ladda ner:

Folkhälsomyndigheten får för uppdragets genomförande använda
2 450 000 kronor att fördela till STAD under 2017. Folkhälsomyndigheten ska senast den 31 mars 2018 lämna en redovisning av uppdraget till Socialdepartementet.