Regeringsuppdrag från Miljödepartementet

Uppdrag om fullgörande av Sveriges åtagande för 2013 enligt EU:s ansvarsfördelningsbeslut Diarienummer: M2017/00171/Kl

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Statens energimyndighet att säkerställa att den mängd årliga utsläppsenheter som krävs för att uppfylla Sveriges åtagande under EU:s ansvarsfördelningsbeslut för 2013 finns på fullgöandekontot och därmed avräknas mot utsläppen för det året. Överskottet av tilldelade årliga utsläppsenheter för 2013 ska därefter annuleras.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 15 maj 2017.