Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att stärka samordningen mellan myndigheter för en sammanhållen innovationsprocess

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Verket för innovationssystem (Vinnova) att undersöka hur samarbetet och samordningen mellan myndigheter kan förbättras. Syftet är att stärka sin egen och andra myndigheters förmåga att möta de frågeställningar och behov som kan uppkomma under innovationsprocessen för innovativa företag inom reglerade branscher.

Ladda ner:

Uppdraget omfattar att utveckla Vinnovas roll som samverkanspart för regelgivande myndigheter för att förbättra förutsättningarna för att innovationsstöd, regulatorisk rådgivning och tillståndsprocess ska utgöra en sammanhållen process som stöder innovation från idé till marknad.
Målet med uppdraget är att stärka Sveriges roll som testbädd för nya innovationer.

En redovisning av resultatet av uppdraget, plan för hur resultaten kan tillvaratas i Vinnovas löpande verksamhet, samt hur medlen har använts ska lämnas av Vinnova till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2019.

En delrapport ska inlämnas av Vinnova till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 december 2017, i samband med den rapport som Finansinspektionen ska lämna enligt uppdraget till den myndigheten. I delrapporten ska Vinnova redogöra för hur man säkerställer att uppdraget ska kunna utvärderas.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.