Uppdrag till Riksarkivet om att beskriva förutsättningarna för öppen och fri arkivinformation

Regeringen ger Riksarkivet i uppdrag att beskriva förutsättningarna för att tillgängliggöra myndighetens digitala arkivinformation avgiftsfritt och som öppen data. Riksarkivet ska även redovisa konsekvenser för verksamheten och olika intressentgrupper knutna till arkivinformationen. Uppdraget ska redovisas senast den 15 maj 2017 till Regeringskansliet

Ladda ner: