Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Ansökan om medel för tre undersökningar om alkohol, narkotika, dopning och tobak Diarienummer: S2017/03338/FS

Publicerad

Regeringen beslutar, i enlighet med ansökan från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), att bevilja CAN 3 000 000 kronor för arbetet med det EU-gemensamma projektet The European School Survey Project on alcohol and drugs (ESPAD), genomförande av Monitormätningarnas tokaksdel samt den nationella studien Vanor & konsekvenser vars syfte är att kartlägga förekomst av bruk, missbruk och beroenden av alkohol, narkotika, dopning och tobak samt negativa konsekvenser för andra än brukaren.

Ladda ner:

All redovisning ska ske så att könsskillnader uppmärksammas. Medlen får användas under 2017.