Uppdrag till Statens maritima museer att förbereda inordnandet av Sveriges järnvägsmuseum och de transporthistoriska samlingar som Trafikverket ansvarar för i Statens maritima museer Diarienummer: Ku2017/01517/KL

Statens maritima museer ska löpande hålla Regeringskansliet (Kulturdepartementet) informerat om genomförandet av uppdraget och återrapportera uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 31 januari 2018.

Ladda ner: