Uppdrag till VTI att analysera och beskriva behoven inom cykelforskningen Diarienummer: N2017/03482/TS

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) att analysera och beskriva de främsta behoven inom cykelforskningen på såväl kort som lång sikt samt att ta fram förslag till hur cykelforskningen kan samordnas och stärkas. VTI ska vid genomförandet av uppdraget inhämta kunskap och synpunkter från andra berörda aktörer.

Ladda ner:

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 mars 2018.