Tidpunkt för slutredovisning av utvärdering av steglös avräkning vid sjukersättning Diarienummer: S2017/03182/SF

Regeringen beslutar att Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) ska redovisa utvärderingen av steglös avräkning vid sjukersättning senast den 25 maj 2018.

Ladda ner:

ISF ska enligt sitt regleringsbrev för 2017 utvärdera steglös avräkning för vissa försäkrade kvinnor och män som uppbär sjukersättning. En plan för genomförande av uppdraget ska utarbetas i samråd med Socialdepartementet och redovisas till Socialdepartementet senast den 1 juni 2017. När planen är framtagen beslutar regeringen om tidpunkt för slutredovisningen.