Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att kartlägga Försäkringskassans kompletteringar av läkarintyg vid sjukskrivning Diarienummer: S2017/03739/SF

Publicerad

Regeringen beslutar att ge Försäkringskassan i uppdrag att kartlägga omfattningen av begärda kompletteringar av inlämnade läkarintyg.

Ladda ner:

Av kartläggningen ska framgå följande:

− Den totala andelen kompletteringar som begärs in.

− Vilka uppgifter som kompletteringen avser.

− Fördelning efter sjukfallslängd.

− Fördelning efter den försäkrades kön, ålder, diagnos och arbetsmarknadsstatus.

− Fördelning mellan primärvård och specialistvård samt region.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2017. Redovisningen ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.