Uppdrag om kvalitetsuppföljning av förmånen Ersättning för höga sjuklönekostnader Diarienummer: S2017/03474/SF

Regeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att göra en uppföljning av kvaliteten i de beslut som har fattats gällande förmånen Ersättning för höga sjuklönekostnader.

Ladda ner:

En del i uppföljningen är att undersöka om arbetsgivarnas inrapporterade sjuklönekostnader avseende 2016 är korrekta. I uppdraget ingår även att följa upp hur välfungerande den nuvarande administrativa ordningen är i de delar som Försäkringskassan har ansvar för.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 1 december 2017. Uppdraget ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.