Innehållet publicerades under perioden

-

Uppdrag om smart och förnybart energisystem på Gotland

Publicerad

Regeringen ger Statens energimyndighet (Energimyndigheten) i uppdrag att ta fram en förstudie till hur Gotland kan användas som pilot i omställningen till ett förnybart energisystem i Sverige.

Ladda ner:

Uppdraget ska genomföras i samverkan med Forum för smarta elnät och andra relevanta aktörer som kan komma att beröras för genomförande av projektet.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 30 mars 2018.