Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag till Tillväxtverket om en nationell kartläggning och sammanställning av det pågående arbetet inom turism- och rekreationscykling

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att genomföra en nationell kartläggning av det pågående arbetet inom turism- och rekreationscykling.
Kartläggningen bör vara inriktad på att ta fram en nuläges bild av befintliga turism-och rekreationsleder, öka kunskaperna om vad som utmärker framgångsrika cykelleder samt ta fram förslag till hur området kan utvecklas i hela landet.

Ladda ner:

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet)
senast den 10 januari 2018.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.