Uppdrag att kartlägga hanteringen av vissa uppgifter Diarienummer: N2017/04992/SUBT

Regeringen uppdrar åt Transportstyrelsen att kartlägga vilka uppgifter som med anledning av myndighetens upphandling rörande förändrad it-drift har hanterats av icke-säkerhetsprövade medarbetare hos leverantörer och underleverantörer samt vilka av dessa uppgifter som är säkerhetskänsliga eller av andra skäl sekretessbelagda.

Ladda ner:

Uppdraget ska redovisas genom en beskrivning av hur Transportstyrelsen har genomfört uppdraget. Kartläggningen, menbedömningen och uppgifterna i sig ska inte redovisas, men redovisningen ska visa hur olika typer av uppgifter har hanterats och hur myndigheten bedömer att hanteringen överensstämmer med gällande regelverk.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 januari 2018.