Uppdrag att kartlägga kunskapsläget avseende styrmodellen värdebaserad vård Diarienummer: S2017 /04555/FS

Regeringen ger Statens beredning för medicinsk och social utvärdering ska kartlägga kunskapsläget för styrmodellen värdebaserad vård. Målet för hälso- och sjukvården är att befolkningen ska erbjudas en behovs­anpassad och effektiv hälso- och sjukvård av god kvalitet. En sådan vård ska vara jämlik, jämställd och tillgänglig.

Ladda ner:

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 maj 2018.