Uppdrag om fullgörande av Sveriges åtagande för 2014 enligt EU:s ansvarsfördelningsbeslut gällande utsläpp av växthusgaser Diarienummer: M2017/02163/KI

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Statens energimyndighet att säkerställa att det senast den 16 oktober 2017 finns 41 044 880 årliga utsläppsenheter (AEA) för 2014 på fullgörandekontot för 2014.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 30 november 2017.