Uppdrag till Myndigheten för kulturanalys om myndighetens lokalisering Diarienummer: Ku2017/01843/KL (delvis)

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för kulturanalys (Kulturanalys) att genomföra en lokalisering av myndigheten från Stockholm till Göteborg där myndigheten ska ha sitt säte. Lokaliseringen ska vara avslutad senast den 31 oktober 2018.

Ladda ner: