Uppdrag till Trafikverket att ingå avtal om nattågstrafik till och från Jämtland Diarienummer: N2017/05654/TS

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att, under förutsättning att riksdagen fattar beslut om erforderliga anslag och bemyndiganden, ingå avtal om nattågstrafik för att tillgodose en daglig trafik till och från Jämtland på sträckan Stockholm-Duved med trafikstart senast 1 juni 2018.

Ladda ner:

För att säkerställa en grundläggande tillgänglighet med nattåg, utan att resan kräver byte av tåg, på sträckan Stockholm-Duved behöver Trafikverket ingå avtal om detta. Avtalet bör sträcka sig fram till december 2020.