Uppdrag till Riksantikvarieämbetet att utarbeta en nationell världsarvsstrategi Diarienummer: Ku2017/02183/KL

Regeringen uppdrar åt Riksantikvarieämbetet att utarbeta en nationell världsarvsstrategi. Den nationella världsarvsstrategin ska ge en samlad beskrivning av hur Sverige arbetar med Unescos världsarvskonvention och hur arbetet ska inriktas framöver. Syftet med uppdraget är att ytterligare tydliggöra roller, ansvar och framtida inriktning i arbetet med de svenska världsarven och världsarvskonventionen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 31 oktober 2019.

Ladda ner: