Karolina Skog har entledigats, Miljöminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Regeringsuppdrag från Miljödepartementet

Uppdrag till Strålsäkerhetsmyndigheten att begära internationella granskningar av det svenska regelverket för kärnsäkerhet, strålskydd och kärnavfall Diarienummer: M2017/02523/Ke

Publicerad

Regeringen ger Strålsäkerhetsmyndigheten i uppdrag begära en internationell granskning hos det Internationella atomenergiorganet IAEA av det svenska regelverket för kärnsäkerhet och strålskydd, så kallad IRRS-granskning, och en granskning av det svenska avfallsprogrammet, så kallad Artemisgranskning.

Ladda ner:

Granskningarna bör genomföras senast år 2022. Strålsäkerhetsmyndigheten får komma överens med IAEA om de närmare villkoren för granskningen.

Strålsäkerhetsmyndigheten ska återrapportera resultatet av granskningarna till regeringen (Miljö- och energidepartementet).