Uppdrag att genomföra en analys av Statens medicinsk-etiskaråd Diarienummer: 2017/06344/

Regeringen beslutar att ge Statskontoret i uppdrag att genomföra en analys
av Statens medicinsk-etiska råd (S 1985:A).

Ladda ner:

Analysen ska i tillämpliga delar utföras enligt den modell som Statskontoret redovisade till regeringen i december 2008 i rapporten Modell för myndighetsanalyser (2008:17). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 16 oktober 2018.