Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag angående fördjupad förstudie om Nationell läkemedelslista Diarienummer: S2017/05731/FS

Publicerad

Regeringen ger E-hälsomyndigheten i uppdrag att göra en fördjupad förstudie om utveckling och införande av en nationell läkemedelslista.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att:

  • förbereda och planera anslutningar till den nationella läkemedelslistan från de vård- och apotekssystem som berörs. Anslutningarna ska i största möjliga mån baseras på Socialstyrelsens Nationella informationsstruktur och Nationellt fackspråk samt på Läkemedelsverkets arbete med IDMP-standarder (Identification of Medicinal Products)
  • ta fram en gemensam utvecklingsmiljö i enlighet med förslaget i myndighetens förstudie
  • förbereda och planera en webbaserad ingång till den nationella läkemedelslistan som ger behörig hälso- och sjukvårdspersonal som inte har tillgång till ett vårdsystem åtkomst till registret
  • förbereda för utveckling av ändamålsenliga gränssnitt samt implementering av en struktur för behörighetsstyrning
  • i samråd med ett urval av systemleverantörer uppskatta de anslutningskostnader som införandet av förslaget om en nationell läkemedelslista innebär för vård- och apoteksaktörer
  • utreda vilka insatser som krävs för att det nya registret och dess anslutningar ska uppnå en hög nivå av informations- och cybersäkerhet, bland annat med hänsyn tagen till rekommendationer i Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2018.