Uppdrag till Statskontoret att utföra en myndighetsanalys av Institutet för språk och folkminnen Diarienummer: Ku2017/02398/KL

Regeringen uppdrar åt Statskontoret att utföra en analys av Institutet för språk och folkminnen med utgångspunkt i den myndighetsanalysmodell som Statskontoret redovisade till regeringen i december 2008 (Fi2007/8016/OFA/SF). Uppdraget ska redovisas skriftligen till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 23 november 2018.

Ladda ner: