Sven-Erik Bucht har entledigats, Landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Ändring av uppdrag att ta fram en regional handlingsplan för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet Diarienummer: N2017/07837/RTS

Publicerad

Länsstyrelsen i Stockholms län fick den 22 december 2016 i uppdrag att ta fram och genomföra en regional handlingsplan för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet för perioden 2017-2020. Länsstyrelsen i Stockholms län redovisade planen till Tillväxtverket i oktober 2017.

Ladda ner:

Utöver vad som anges i beslutet av den 22 december 2016, ska Länsstyrelsen i Stockholms län dessutom bedöma behovet av, och i förekommande fall redovisa, kompletterad och uppdaterad regional handlingsplan till Tillväxtverket senast den 31 augusti 2018.