Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Diarienummer: N2017/07675/SUN, N2017/07556/KLS, N2017/01706/SUN m.fl.