Sven-Erik Bucht har entledigats, Landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att till Statens jordbruksverk, inom ramen för livsmedelsstrategin, utveckla digitala tjänster för företag i livsmedelskedjan Diarienummer: N2017/04767/DL, N2015/02216/DL

Publicerad

Ladda ner: