Sven-Erik Bucht har entledigats, Landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag respektive erbjudande till regionalt utvecklingsansvariga att göra insatser för livsmedelsstrategins genomförande på regional nivå Diarienummer: N2017/06143/RTS

Publicerad

Ladda ner: