Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Myndigheten för press, radio och tv avseende Sveriges Radio AB:s och Sveriges Television AB:s uppgift att spegla förhållanden i hela landet Diarienummer: Ku2017/02645/MF

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för press, radio och tv att mot bakgrund av medieutvecklingen, och särskilt dess påverkan på lokal och regional journalistik, analysera effektiviteten i de villkor i Sveriges Radio AB:s (SR) och Sveriges Television AB:s (SVT) sändningstillstånd och anslagsvillkor som reglerar bolagens uppgift att spegla förhållanden i hela landet. Analysen ska avse spegling utifrån geografiska utgångspunkter. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 15 mars 2018.

Ladda ner: