Uppdrag till Statens jordbruksverk att genomföra åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin Diarienummer: N2017/02364/SUN