Sven-Erik Bucht har entledigats, Landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag till Statens jordbruksverk att genomföra åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin Diarienummer: N2017/02364/SUN

Publicerad

Ladda ner: