Uppdrag till Statens jordbruksverk att genomföra åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin Diarienummer: N2017/01029/SUN