Uppdrag till Statskontoret att göra en översyn avseende den kyrkoantikvariska ersättningen Diarienummer: Ku2017/02539/KL

Regeringen uppdrar år Statskontoret att göra en översyn avseende den kyrkoantikvariska ersättningens användning och dess effekter. Analysen ska omfatta samtliga år som den kyrkoantikvariska ersättningen betalats ut. Uppdraget ska redovisas skriftligen till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 15 december 2018.

Ladda ner: