Uppdrag till Sveriges lantbruksuniversitet att genomföra åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin Diarienummer: N2017/02366/SUN